Jak dodać ikonę do przycisku używając czcionki FontAwesome?

Użycie czcionki zamiast ikony obrazu (w formacie jpg czy png) w komponentach layoutu niesie ze sobą dwie zasadnicze korzyści. Pierwszą jest fakt, że ikonę taką możemy formatować tak jak zwykły tekst, czyli pogrubiać, pochylać, zmieniać jej rozmiar, a także dowolnie zmieniać jej kolor.

Drugą zaletą użycia graficznej czcionki nad użyciem obrazu jest to, że nie musimy obawiać się o działanie aplikacji na urządzeniach o różnych rozdzielczościach ekranu, a co za tym idzie nie musimy dodawać tych samych plików w różnych rozdzielczościach do naszego projektu. Dzieje się tak ponieważ ikony w czcionkach reprezentują grafikę wektorową, a co za tym idzie mogą być dowolnie skalowane bez efektów straty jakości, rozmazania i pikselozy.

Aby dodać ikony do przycisków, lub jak w moim przypadku do TextView działających jak przyciski potrzebujemy wykonać kilka kroków:

 1. Pobrać ze strony fontawesome.io plik zawierający czcionkę, wypakować plik z rozszerzeniem *.ttf do folderu Assets w eksploratorze plików naszego projektu, następnie w Solution Explorerze wybieramy PPM na Assets -> Add… -> Existing Item… i wskazujemy na plik font-awesome.ttf
 2. Stworzyć nową klasę FontAwesomeManager. Będzie ona posiadać tylko jedną, statyczną metodę zwracającą obiekt klasy Typeface z pakietu Android.Graphics:
  public static Android.Graphics.Typeface GetTypeFace(Context context)
  {
  return Android.Graphics.Typeface.CreateFromAsset(context.ApplicationContext.Assets, "font-awesome.ttf");
  }
  
 3. W kolejnym kroku dodać do pliku Strings.xml (jeśli go nie ma, to należy go utworzyć) w folderze values skrótów odpowiadających ikonom w czcionce z tej ściągi: http://fontawesome.io/cheatsheet/
 4. Następnie stworzyć plik wyglądu axml i umieścić w nim 3x LinearLayout, w każdym z nich po dwa TextView. W efekcie plik powinien mieć podobną postać:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  <LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="75dp"
  android:orientation="horizontal"
  android:padding="15dp"
  android:id="@+id/layoutFacebook"
  android:gravity="center_horizontal">
  <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/icon_facebook"
  android:layout_alignParentLeft="true"
  android:id="@+id/iconFacebook"
  android:textSize="32sp" />
  <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignParentRight="true"
  android:text="\twith Facebook"
  android:textSize="20sp" />
  </LinearLayout>
  <LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="75dp"
  android:orientation="horizontal"
  android:padding="15dp"
  android:id="@+id/layoutTwitter"
  android:gravity="center_horizontal">
  <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/icon_twitter"
  android:layout_alignParentLeft="true"
  android:id="@+id/iconTwitter"
  android:textSize="32sp" />
  <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignParentRight="true"
  android:text="\twith Twitter"
  android:textSize="20sp" />
  </LinearLayout>
  <LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="75dp"
  android:orientation="horizontal"
  android:padding="15dp"
  android:id="@+id/layoutGoogle"
  android:gravity="center_horizontal">
  <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/icon_google_plus"
  android:layout_alignParentLeft="true"
  android:id="@+id/iconGoogle"
  android:textSize="32sp" />
  <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignParentRight="true"
  android:text="\twith Google+"
  android:textSize="20sp" />
  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  
 5. Przejść do klasy w której wczytywany jest plik layoutu. W moim przypadku jest to LoginManagerDialogFragment dziedziczący po DialogFragment. Stworzyć w nim globalne referencje do trzech TextView które przedstawiać będą ikony obok napisów a także referencje do trzech LinearLayout które będą reagowały na wciśnięcie przez użytkownika. W metodzie OnCreateView przy pomocy metody SetTypeface ze stworzonej klasy FontAwesomeManeager będzie ustawiana czcionka dla wybranych referencji TextView.
 6. W ostatnim kroku do kontenerów LinearLayout pełniących funkcję przycisków należy dodać reakcje na kliknięcia. W efekcie plik LoginManagerDialogFragment ma postać:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;using Android.App;
  using Android.Content;
  using Android.OS;
  using Android.Runtime;
  using Android.Util;
  using Android.Views;
  using Android.Widget;namespace OutLoudv2.Droid
  {
  public class LoginManagerDialogFragment : DialogFragment
  {
  TextView logoFacebook;
  TextView logoTwitter;
  TextView logoGoogle;
  LinearLayout layoutFacebook;
  LinearLayout layoutTwitter;
  LinearLayout layoutGoogle;
  public override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
  base.OnCreate(savedInstanceState);
  }public override View OnCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)
  {
  var view = inflater.Inflate(Resource.Layout.LoginManagerLayout, container, false);
  logoFacebook = view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.iconFacebook);
  logoTwitter = view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.iconTwitter);
  logoGoogle = view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.iconGoogle);
  
  layoutFacebook = view.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.layoutFacebook);
  layoutTwitter = view.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.layoutTwitter);
  layoutGoogle = view.FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.layoutGoogle);
  
  //ustawiamy czcionkę w TextView
  logoFacebook.SetTypeface(FontAwesomeManager.GetTypeFace(inflater.Context), Android.Graphics.TypefaceStyle.Bold);
  logoTwitter.SetTypeface(FontAwesomeManager.GetTypeFace(inflater.Context), Android.Graphics.TypefaceStyle.Bold);
  logoGoogle.SetTypeface(FontAwesomeManager.GetTypeFace(inflater.Context), Android.Graphics.TypefaceStyle.Bold);
  
  //dodajemy reakcję na kliknięcie
  layoutFacebook.Click += delegate
  {
  var activity = new Intent(this.Activity, typeof(FacebookLoginActivity));
  StartActivity(activity);
  };
  
  layoutTwitter.Click += delegate
  {
  var activity = new Intent(this.Activity, typeof(TwitterLoginActivity));
  StartActivity(activity);
  };
  
  layoutGoogle.Click += delegate
  {
  var activity = new Intent(this.Activity, typeof(GoogleLoginActivity));
  StartActivity(activity);
  };
  
  return view;
  }
  
  }
  }
  

  To wszystko! Wielkości ikon i tekstu można zmieniać niezależnie, tak samo jak ich kolory!